EMF שלבים 5-8שלבים 5 – 8 :   Practicing Mastery   תרגול מאסטריות

תרגול האיכויות הגבוהות שלנו בחיי היום יום


שלבים אלה הם בעלי אופי שונה. לאחר שיצרנו בסיס מאוזן, חיבור לעוצמתנו הפנימית ולפוטנציאל האנרגטי שלנו, אנו פונים פנימה, לתוך הליבה, ומתחילים לתרגל את יישום האלוהי שבנו בחיי היום יום. אנו עובדים עם איכויות של מאסטריות  (Mastery - יישום האלוהי שבנו, לקיחת אחריות על יצירת המציאות שלנו) -  12 איכויות שונות לכל שלב, אותן אנו בוחרים לחזק במסע חיינו. בנוסף, אנו מפעילים מערכת נוספת של סיבי מידע הנמצאים קרוב יותר לליבה, אשר אחראיים על החיבור לממדים האחרים של עצמנו. כוונונים אלה מעצימים אותנו וממקדים מאד את הדרך בה אנו יוצרים את המציאות שלנו.


 שלב 5 – אהבה אינסופית

בשלב 5 אנו עובדים עם מרכז הלב הגבוה, באזור התימוס, ומפעילים תבנית אנרגטית אשר מעצימה את אנרגיית האהבה האינסופית בישותנו.  כמו כן אנו בוחרים להעצים איכויות שונות כגון: חופש, גמישות, הומור, אומץ ועוד...


שלב 6 – חמלה אינסופית

בשלב 6 אנו משחררים שאריות של דפוסי אנרגיה ישנים מן העבר, הכלואים במרכז אנרגיה מתחת לצלעות. כמו כן אנו שמים דגש על פעולות של חמלה, ע"י הפעלת שתי תבניות אנרגטיות בכפות הידיים- חמלה אינסופית. במקביל אנו בוחרים להעצים איכויות שונות כגון: שמחה, ניטרליות, ענווה ועוד...


שלב 7 – נוכחות אינסופית

אכן כאן מעצימים את הנוכחות! מפעילים תבניות בעלות עוצמה בכפות הרגליים – נוכחות  אינסופית, ועובדים עם איכויות כגון: טוהר, שקט פנימי, מיקוד, קבלה עצמית ועוד...
שלב 8 – חכמה אינסופית

שלב 8 מכיל בתוכו עוצמה, איזון, אהבה וחכמה. התבנית המופעלת היא תבנית הכתר, חכמה אינסופית. שלב זה מאפשר לנו להיות במלוא הדרנו - אנו מתמקדים באיכויות כמו: יושר פנימי, הארה, אהבה ללא תנאי, וגם מחויבות ועקביות... אנו בעצם לומדים מה עלינו לתרגל כדי לממש את הפוטנציאל שלנו בדרך העוצמתית ביותר.

 

Comments