EMF שלבים 1-4שלבים 1 – 4 :   טרנספורמציה אנרגטית 

ארבעת השלבים הראשונים מהווים בסיס איתן לצמיחה אנרגטית, רוחנית וגשמית. מאד מומלץ לעבור אותם לפי הסדר ולעיתים אף לחזור לפי הצורך על שלב זה או אחר. העוצמה הנבנית מכיול זה מהווה חיזוק משמעותי לכל תהליך ריפוי והתפתחות - פיזי ורוחני כאחד.


שלב 1 - איזון בין החכמה והלב

איזון בין הבינה והרגשות. שלב זה מוביל להפחתת מתח ולתחושה של חופש ורווחה. חשים את האיזון האנרגטי בין הראש והלב. שלב זה מהווה בסיס לתהליך השחרור שמתחיל לקראת שלב 2.

תופעות שיכולות להופיע לקראת הטיפול/אחריו: עלייה ברגישות שיכולה להתבטא בעצב, בכי של שחרור, תחושת שמחה וקלילות ועוד.

 

שלב 2 - הכוונה עצמית ותמיכה עצמית

בשלב זה אנו עשויים לשחרר באופן עדין נושאים רגשיים האגורים בהיסטוריה שלנו, מבלי שנצטרך לחיות מחדש את האירועים המכאיבים שהולידו אותם.  כוונתנו היא להפוך את ההיסטוריה שלנו לעמוד זהוב של חכמה ותמיכה, במקום משא כבד המעכב בעדנו.

שלב זה מביא עמו לעיתים תחושת עצב עמוק, כובד רגשי ללא סיבה נראית לעין, בכי, היזכרות באירועי עבר מכאיבים, חלומות מעיקים וכדומה. כל אלה הינן אנרגיות אשר משתחררות, ובדרכן החוצה אנו חשים בהן. אין צורך להתעסק במה שעולה. פשוט לקבל באהבה ולהמתין, תוך מספר ימים הכל נרגע. ברוב המקרים שלב זה מחזק אסרטיביות ונחישות. 
שלב 3 - התמקדות ב"עכשיו": הקרנת אנרגיית הליבה

הקרנת אנרגיית הליבה מאפשרת לחוכמה הפנימית לבוא לידי ביטוי בחיי היום יום בתדירות גבוהה. בשלב זה אנו מביעים את האינטליגנציה הרוחנית שלנו, מתעוררת חווית השלווה, ומתחזק החיבור לעוצמה הפנימית.

בשלב זה אנו עוסקים גם באיזון בין הקבלה והנתינה, שכמובן מעלה על פני השטח את מערכות היחסים שלנו, או יותר נכון, את הדפוסים שלנו המתבטאים דרכן. שלב זה מעלה את סוגיות הערך העצמי, האסרטיביות, המקום שלנו במערכות היחסים בחיינו, ועוד. 

טיפול זה הינו ניקוי עמוק ביותר, ולכן אחריו יכולה להופיע עייפות גדולה, וכדאי פשוט לישון :-)
שלב 4 - הישגים אנרגטיים, חיבור לפוטנציאל

שלב זה מתמקד בהישגים אנרגטיים, בפוטנציאל הטמון בנו, וחיזוק היכולת להפעילו. בשלב זה אנו מנקים את הפחדים היושבים בשדה האנרגיה שלנו, המפריעים לפוטנציאל שלנו להתגשם. כמו כן, אנו מעצימים את יכולת הבריאה שלנו - מחזקים את הקשר בין הכוונות שלנו לרשת הקוסמית -  קשר אשר מאפשר את הגשמת כוונות אלה  :-) 

במקרים רבים עולים פחדים לפני הטיפול, וגם כאן מומלץ רק להתבונן ולהמתין בסבלנות לכיול של האנרגיה, שיוביל לשחרורם.
Comments