EMF שלב 13

שלב 13 - דרכו של האדם המתפתח-המתגלה 


שלב 13 הינו כיוונון חזק הנוגע בכל אחד מהשלבים של הטכניקה, לפי הסדר. 
הוא נועד לפתוח, להעצים ולתת טעימה מהחוויה, ויחד עם זאת, יש לו עוצמה משל עצמו. 

כוונון זה ניתן בישיבה, אורך כשעה וניתן לעבור אותו כטיפול אישי או בקבוצה.

ניתן לקבל אותו גם אם לא התנסית כלל בטכניקת האיזון EMF, 
והוא עשוי לפתוח לך את הדלת אל התהליך כולו, או להוות נקודה של פריצת דרך עבורך, 
ללא קשר להמשך.Comments