EMF שלבים 9-12


שלבים 9 - 12: התפתחות והעצמה

בשלבים אלה המטופל לוקח חלק פעיל ואחריות גדולה יותר כיוצר-במשותף. הוא מתבונן ביחד עם המטפל באיכויות שהוא רוצה ליצור בחייו, וכמובן גם באלה שקיימות שאינן משרתות אותו יותר.

שלבים אלה יוצרים מערכות יחסים חדשות עם נושאים משמעותיים בחיים: האהבה לעצמנו ולעולם הגשמי, ארכיטיפ ההורות שבתוכנו, ארכיטיפ הזוגיות וההתפתחות הרוחנית שלנו.

כיוונונים אלה מתרחשים בישיבה על כסא. הם חזקים מאד מבחינה אנרגטית ותודעתית, ולכן ה'נוכחות' של המטופל הכרחית.

שלב 9: האדם האוניברסלי

בשלב זה המטופל בוחר מערכת יחסים מסויימת בחייו, עם אדם, או נושא (למשל: יחסים עם כסף, אוכל, מיניות, עצמאות כלכלית וכדומה). בטיפול אנו עובדים על איזון מערכת היחסים הזו - בוחרים אילו איכויות לשחרר ממנה, אילו איכויות לחזק בה ומה ניתן להכניס אליה כדי ליצור מציאות חדשה בחיים. העבודה  על מערכת יחסים מסויימת משפיעה באופן רחב יותר על שאר מערכות היחסים בחיינו, עם אנשים אחרים ועם תחומים אחרים. זהו שלב עוצמתי ביותר אשר מהווה פריצת דרך משמעותית.

שלב 10: ההורה האוניברסלי

בשלב זה אנו עובדים עם ארכיטיפ ההורות. תהליך הכיול עוסק כאן האיזון בין האב והאם הפנימיים שלנו, ובריפוי הילד הפנימי. כמובן שהנושא משפיע ומושפע מיחסנו עם הורינו ועם ילדנו, אך המיקוד הוא בעבודה על האיזון הפנימי ויצירת מרחב מזין בתוכנו להמשך ההתפתחות שלנו.


שלב 11: בן הזוג האוניברסלי

בשלב זה אנו עובדים על איזון פנימי בין הזכרי והנקבי שבתוכנו - היין והיאנג. כמובן שהנושא נוגע ישירות למערכות היחסים האינטימיות בחיינו, וכמובן השפעת הכיוונון הזה מתרחבת לכל תחום אחר בחיים. איזון זה משפיע  גם על יכולת הקבלה והנתינה שלנו, האמונות שיש לנו על זוגיות ואינטימיות וכדומה. שלב זה יוצר לקיחת אחריות גדולה יותר במערכות היחסים האינטימיות שלנו, או בזימון אחת שכזו לחיינו.

שלב 12: העצמי המתפתח המתגלה

בשלב זה אנו מחזקים ומעצימים את הבסיס האנרגטי שלנו התומך בהתפתחותנו כבני אדם נאורים וכיוצרים-במשותף. זהו כיוונון רב עוצמה אשר יושב על היסודות של 11 השלבים של התהליך כולו, ויוצר תדר חדש ואפשרויות תודעתיות חדשות. 

 


Comments