אודות היקשרות ויחסים

ההיקשרות (Bondingׂׂ) והיחסים של האדם החדש - האדם בעל תשעת המרכזים - 
שונים לחלוטין ממה שהאנושות מותנית לחיות כבר מאות שנים...
ברבע הדואליות (שלושה חודשים בשנה בהם האנרגיה היא של היקשרות ויחסים) 
נגעתי בנושאים המראים את ההבדל בין היחסים המנטליים, ההומוגנים של הלא-עצמי, 
לבין היחסים החדשים האפשריים לבני האדם שמתחילים לחיות את העיצוב שלהם. 
זה רלוונטי כמובן בכל ימות השנה ולכל האנשים הנמצאים בניסוי של ההיומן דיזיין :-)

Comments