מושגי היסוד בעיצוב האנושי


העיצוב האנושי ישראל
העיצוב האנושי - מנחה מוסמכת, אנליסטית, מדריכה מוסמכת
העיצוב האנושי, התרשים האנושי, המפרט האנושי,  היומן דיזיין
אנליזה של מפת הגוף, אנליסטית של העיצוב האנושי

Gaya Ariel  -  The Human Design System  -    Transformation Guide 

גאיה אריאל - העיצוב האנושי - היומן דיזיין  

המיפרט האנושי   

Human Design Israel  


   
אנליסטית ומנחה מוסמכת מטעם בית הספר הבינלאומי
IHDSהאתר נכתב ועוצב על ידי גאיה אריאל